muslim china

Beginilah Orang Shalih Jika Bekerja!

Suatu malam yang dingin Ibrahim Bin Adham mengetahui ada tempat menyalakan api serta seorang pemantik api yang sedang menyalakannya. Ibrahim bin Adham pun mengucapkan salam kepada lelaki itu, namun si lelaki tidak segera menjawab kecuali setelah selesai menyalakan api. Ibrahim bin Adham pun melihat lelaki itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Setelah itu Ibrahim…